Lp. Imię i nazwisko Miejscowość Rok ur. Rok śl.
1.  s. Beata Janina Brzęk
Zgromadzenie Sióstr Ofiarowania NMP
 Białka  1931  1950
2.  s. Elekta Zofia Jamróz
Zgromadzenia Sióstr Ofiarowania NMP
 Białka  1932  1952
3.  s. Stanisława Sobota
Zakon Karmelitanek Bosych Dzieciątka Jezus
 Błażowa  1930  1953
4. s. Renata Gąsior
Zgromadzenie Sióstr Ofiarowania NMP
Błażowa Mokłuczka 1963 1984
5.  s. Janina Mijalna
Zgromadzenie S.S. Franciszkanek
 Błażowa 1958 1986
6.  s. Ewa Kołodziej
Zakon Sióstr Służebniczek NMP
 Błażowa 1965 1989
7.  s. Karolina Nalepa
Zgromadzenie Sióstr Ofiarowania NMP
 Błażowa Dolna 1965 1989
8.  s. Ewa Mierzwa
Zgromadzenie Sióstr Ofiarowania NMP
 Błażowa Dolna 1972 1993
 Powołania zakonne – bracia zakonni
 1.  Brat Stanisław Paściak – Dominikanin  Białka  1916 1942