Ks. Michał Drabicki – urodził się 2 września 1936 r. w Kraczkowej k. Rzeszowa. Święcenia kapłańskie otrzymał 12 czerwca 1960 r. w Przemyślu. Od 1 lipca 1960 r. do 30 czerwca 1962 r. był wikariuszem w Birczy, następnie do 30 lipca 1964 r. wikariuszem w Zaręcinie. Od 1 sierpnia 1964 r. do 30 czerwca 1969 r. wikariuszem w parafii Rzeszów-Fara. Od 1 lipca 1969 r. do 28 listopada 1973 r. – wikariuszem w Krośnie Polance. Od 28 listopada 1973 r. do 10 sierpnia 1998 r. był proboszczem w parafii Sanok-Olchowce. Od 10 sierpnia 1998 r. do 25 sierpnia 2006 r. był proboszczem w Błażowej dziekanem Dekanatu Błażowskiego.
Ks. dziekan Drabicki dokończył złocenia ołtarza Matki Bożej, którego rozpoczął i nie ukończył ks. prałat Kowal oraz wykonał złocenia ołtarza św. Józefa. Wymienił instalację nagłaśniającą w kościele i równocześnie przeprowadził prace polegające na wyprostowaniu pochyłego krzyża na prawej wieży. W okresie dotychczasowego pobytu przeprowadził modernizację budynku plebanii. Zmarł nagle 10 lipca 2018 r. w wieku 82 lat,  w 59 roku kapłaństwa.
źródło: „Stulecie Kościoła Parafialnego po wezwaniem św. Marcina w Błażowej”, S. Koczela

Uroczystości pogrzebowe - 12 lipca 2018 r.