Ks. kanonik JÓZEF KRUCZEK – urodzony w Strzyżowie. Proboszcz tut. parafii od 1946 r. do 1970 r. Do Błażowej przeniesiony z probostwa w miejscowości Nowotaniec k. Jasła, gdzie wówczas grasowały bandy UPA. Od chwili przyjścia do Błażowej od zaraz zjednał sobie przychylność parafian, gdyż był człowiekiem wielkiej skromności. Jego wrażliwość na niedostatki i biedę w tym czasie, pozwoliła mu wejść głęboko w miejscowe środowisko. Wytworzyło się wspólne zaufanie, co sprawiło, że niejednokrotnie w czasie nocy, udzielał ślubów małżeńskich i chrzcił dzieci osób w godzinach nocnych, które ze względu na zajmowane stanowiska w administracji i partii, z uwagi, na grożące z tego tytułu konsekwencje robiły to w ścisłej dyskrecji. Były to osoby spoza Błażowej.

Takie postępowanie, dało mu wielki szacunek wśród parafian i dużą tolerancję u władz miejscowych i zamiejscowych (powiat, województwo), W czasie pełnienia funkcji proboszcza, w nocy z dnia 18 na 19 stycznia 1964 r. powstało usuwisko terenu, co poważnie uszkodziło konstrukcję kościoła.
Zjawisko to, pogorszyło Jego stan zdrowia, toteż organizacją robót zajmował się ówczesny wikariusz ks. Wł. Adolf Kowal. W czasie pobytu w Błażowej otrzymał tytuł kanonika.

Zmarł w tut. szpitalu w dniu 16 lutego 1970 r. W pogrzebie uczestniczyło kilkaset osób a Jego ciało złożone zostało w grobowcu, a po zbudowaniu kaplicy przeniesione do krypty.