W 75 rocznicę śmierci śp. Księdza Michała Pilipca (8 grudnia 1944 – 2019), w Krasiczynie rodzina Ks. Michała Pilipca przekazała Parafii w Krasiczynie i Błażowej Krzyż Komandorski i Gwiazdę Orderu Odrodzenia Polski, którymi 10 lat temu w 2009 r. prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie Ks. Michała Pilipca.

Parafia św. Marcina w Krasiczynie jest rodzinną parafią ( urodził się w pobliskiej Tarnawce) gdzie ks. Michał w 1936 roku sprawował swoja pierwszą Mszę św. prymicyjną. Natomiast w parafii św. Marcina w Błażowej 4 XII 1944 r. odprawił swoją ostatnią  Mszę św. roratnią po której  został aresztowany przez Milicję Obywatelską  i za cztery dni 8 grudnia w święto Niepokalanego Poczęcia NMP zamordowany w lasach głogowskich pod Rzeszowem. Pamięć o tym niezłomnym kapłanie męczenniku  jest ciągle żywa. Warto też pamiętać, że Ks. Michała Pilipiec  kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej był wikariuszem w futomskiej parafii, skąd przeniesiono Go do Błażowej, gdzie został  później – w 1944 r. –  kapelanem  Armii  Krajowej Obwodu Rzeszów

Mszę Świętą celebrował Ks. prałat płk  Władysław Maciej Kozicki, Ks. Sławomir Nowak Proboszcz Parafii p.w. św. Marcina w Krasiczynie . Homilię wygłosił ks. Prałat  Dziekan Jacek Rawski. W uroczystościach wzięła również, rodzina śp. Michała Pilipca:  p. Henryk Majchrowicz , p. Danuta i Jacek Majda.