W dniu 19 października 2019 roku odbyła wyjątkowa Uroczystość: 50 – lecie naszego Liceum. Rozpoczęła się Jubileuszowa Mszą św., której przewodniczył proboszcz parafii Archikatedralnej p.w. św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu oraz Kustosza Katedry Wawelskiej ks. prałat Zdzisław Sochacki oraz Zarząd Ogólnopolskiej Rodziny Szkół Jadwiżańskich. Homilię wygłosił absolwent naszego Liceum, ks. prałat Tadeusz Kocór. Podczas Mszy św. modliło się 13 księży, oraz obecni i byli nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy i absolwenci.

Na tę okoliczność został również ufundowany pamiątkowy ryngraf, poświęcony podczas Mszy św., który zostanie złożony przy Krzyżu św. Królowej Jadwigi Andegaweńskiej w Katedrze na Wawelu.

Po wspólnej modlitwie ciąg dalszy Jubileuszu miał miejsce w GOK – u, gdzie nastąpiła część oficjalna. Życzymy naszemu Liceum, obfitości Bożych darów i błogosławieństwa. Niech św. Jadwiga Królowa, patronka LO w Błażowej czuwa nad naszym błażowskim Liceum.