1 czerwca 2019 r. w Heluszu, odbyła się doniosła Uroczystość, do której przez cały rok szkolny przygotowywali się czterej nasi Lektorzy. Po czterech spotkaniach, które trwały po trzy dni  – do posługi Ceremoniarza Archidiecezji Przemyskiej zostali przygotowani i dopuszczeni przez ks. bpa Stanisława Jamrozka następujący Lektorzy naszej Parafii: Patryk Siry, Kacper Piszcz, Kacper Gibała i Julian Ślęczka. Wydarzenie to tym bardziej cieszy, ponieważ w zeszłym roku również naszych czterech Lektorów zostało wprowadzonych w poczet Ceremoniarzy: Dawid Rząsa, Filip Trzyna, Bartek Pałys i Bartek Banaś.

Ponadto zostali docenieni dzisiaj, za wzorową służbę przy Ołtarzu, zaangażowanie w liturgiczne życie Parafii, obowiązkowość, a także przykład w codzienności mianem Ministranta Roku: Filip Trzyna, oraz w kategorii młodszy Ministrant: Kacper Ślęczka (w ubiegłym roku – Bartek Banaś).

Gratulujemy naszym Lektorom i Ministrantom uzyskanych efektów całorocznej pracy. Szczególnie dziękujemy Rodzicom, za możliwość formacji ich synów i pomoc w tym pięknym dziele zbliżania się do Pana Boga i bliźniego poprzez ich szczególne powołanie do bliskości Ołtarza Pana Jezusa.