Uroczysta Msza Św. Wigilii Paschalnej z Liturgią rozpoczęła się od obrzędów związanych z błogosławieństwem ognia, od którego zapalono Paschał, symbol zmartwychwstałego Chrystusa. Paschał został wniesiony do kościoła. Następnie rozpoczęła się, liturgia słowa, którą przygotowali Parafianie i Liturgiczna Służba Ołtarza. Następnie rozpoczął się obrzęd błogosławieństwa wody i odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, poprzedzony odśpiewaniem Litanii do Wszystkich Świętych. Kolejnym i najważniejszym momentem Mszy Św. była liturgia eucharystyczna i przyjęta bardzo licznie w tym dniu Komunia Święta na koniec Eucharystii wszyscy zostali pobłogosławieni i rozesłani uroczystym Idzie w pokoju Chrystusa Alleluja Alleluja.