W Wielki Czwartek, 18 kwietnia 2019 r., po Mszy Świętej Krzyżma w Domu Biskupim zgromadzili się kapłani i świeccy, aby przekazać sobie świąteczne życzenia. 

Jak co roku, wspólne życzenia składane w tym dniu stały się okazją do zauważenia przez Metropolitę Przemyskiego i podziękowania wybranym kapłanom za pracę, zaangażowanie i bezinteresowną pomoc świadczoną na rzecz własnej parafii, środowiska czy całej Archidiecezji Przemyskiej. Nasz Proboszcz ks. Jacek Rawski został podniesiony do godności kanonika gremialnego Kapituły brzozowskiej.

Życzenia składane w Wielki Czwartek w Domu Biskupim są również okazją podziękowania wybranym wiernym świeckim za pracę, zaangażowanie i często bezinteresowną pomoc świadczoną na rzecz własnej parafii.  W dniu dzisiejszym dyplom wraz z medalem „Pro Ecclesia Premisliensi” został uhonorowany pan Gustaw Mazur nasz parafianin. Jego odznaczenie jest wyrazem wdzięczności Metropolity Przemyskiego abp Adama Szala, za heroiczną pracę jaką włożył przez 10 lat w prowadzeniu dokumentacji przy remontach naszej parafialnej świątyni i Domu Parafialnego.