Od najbliższego piątku trwać będą w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne. Rozpoczną się Drogą Krzyżową o godz. 17.00. Rekolekcje będą prowadzili: ks. Waldemar Janiga i ks. Piotr Lasota. Program jest wywieszony w gablotce i znajduje się tutaj: Rekolekcje 2019