11 listopada 2018 r. w Błażowej podczas uroczystej Mszy św. w kościele św. Marcina Ks. Arcybiskup Adam Szal dokonał konsekracji nowego ołtarza. Uroczystość ta zbiegła się z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W koncelebrowanej Mszy św. odprawionej pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa uczestniczyli duchowni z dekanatu, księża rodacy oraz władze samorządowe, poczty sztandarowe i wierni. W swojej homilii Ks. Arcybiskup Adam Szal skupił się na objaśnieniu znaczenia samej konsekracji i na symbolice ołtarza w kontekście rozumienia Pisma Świętego. Nawiązał też do wspaniałej rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Bogatą oprawę liturgiczną zapewnili: orkiestra dęta, chór parafialny i chór dziecięcy ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Błażowej.

Na zakończenie Mszy św. proboszcz parafii ks. prałat Jacek Rawski podziękował Ks. Arcybiskupowi za konsekrację i wszystkim za udział we Mszy św. i jej uświetnienie. Zaprosił zebranych na druga część uroczystości, która odbyła się przed domem parafialnym, gdzie usytuowano nowy pomnik. Procesja z krzyżem na czele przy świetle pochodni podeszła pod pomnik, gdzie krótką przedmowę wygłosił burmistrz, a w imieniu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Niepodległości głos zabrała Małgorzata Kutrzeba. Po tym wprowadzeniu Ks. Arcybiskup Adam Szal poświęcił pomnik, a następnie zebrani odmówili modlitwę „Wieczne odpoczywanie” w intencji poległych bohaterów. Przy dźwiękach błażowskiej orkiestry dętej zebrani odśpiewali hymn.

 Historia prac remontowych Kościoła pw. św. Marcina w Błażowej
 Osoby pracujące przy remoncie kościoła

Konsekracja Ołtarza