W przemyskim oddziale Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli, 23 lutego 2018 r., odbył się etap diecezjalny Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Religijnego pod hasłem „Rola Narodu i Kościoła w odzyskaniu niepodległości”.
Celem konkursu było zwiększenie świadomości uczniów i nauczycieli na temat roli Kościoła w jednoczeniu Polaków na drodze do odzyskania niepodległości. Do finału międzydiecezjalnego, który odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. w Rzeszowie, zakwalifikowało się 6 uczniów z Gimnazjum w Błażowej na 10  osób z Archidiecezji Przemyskiej.